PAWEKO Mierzyn 26 13-334 Łąkorz 56 474 56 33 / 509 588 152 / 501 095 565

Rolnictwo

Gospodarstwo rolne, znajdujące się na obszarze trzech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, dostarcza płody rolne na potrzeby produkcyjne firmy „Paweko”. Rośliny pozyskuje się z żyznych ziem żuławskich i warmińsko – mazurskich. Warzywa uprawiane są w warunkach nadzorowanych. Materiał siewny dostarczany jest przez sprawdzonych stałych dostawców z kraju i zagranicy. Wszystkie warzywa wchodzące w skład naszych produktów są co roku badane na zawartość pestycydów oraz metali ciężkich. Produkcja roślinna prowadzona jest w oparciu o założenia Global G.A.P.