PAWEKO Mierzyn 26 13-334 Łąkorz 56 474 56 33 / 509 588 152 / 501 095 565

Ogłoszenie

Firma Paweko podpisała umowę z Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach działania Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 -2013 w zakresie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na projekt znak           WND – RPWM.01.01.09-28-665/10 pn. “Poprawa konkurencyjności firmy P.H.U. Paweko poprzez wprowadzenie nowoczesnej linii technologicznej, adaptację pomieszczeń magazynowych na chłodnię warzyw, zakup specjalistycznych samochodów dostawczych (izoterm) oraz wózka widłowego”.

 

Projekt dotyczy kategorii wydatków:

  1. Zakup 1 szt. wózka widłowego (termin realizacji IV kwartał 2013 r);
  2. Zakup specjalistycznych samochodów ciężarowych – izoterm w liczbie 6 szt. (termin realizacji projektu IV kwartał 2012 r, IV kwartał 2013 r, I kwartał 2014 r oraz IV kwartał 2014 r);
  3. Zakup kompletnej linii technologicznej do produkcji surówek warzywnych i kwaszonek, a w szczególności: centralna sieć komputerowa nadzorująca bezpieczeństwo pracy i monitorowanie linii technologicznej, wywrotnica warzyw        z zasobnikami do wywrotnicy, myjnia wstępna do warzyw, kalibrowniki do warzyw, myjki zasadnicze,                ocieraczko – obieraczka, krajalnice do warzyw, stół produkcyjno – sortujący, pojemniki wielkogabarytowe,     mieszałki do warzyw, wirówka z systemem warzącym, mieszałka wyrobu gotowego, urządzenie do sterylizacji             i blanszowania, urządzenie dozująco – pakujące (automat), detektor wykrywania metali, transporter (termin realizacji IV kwartał 2013 r, I kwartał 2014 r oraz IV kwartał 2014 r);
  4. Zakup robót i materiałów budowlanych – adaptacja pomieszczeń magazynowych na chłodnie warzyw                          o pow. 213,84 m² – posadzki (termin realizacji II kwartał 2014 r );
  5. Zakup robót i materiałów budowlanych – adaptacja pomieszczeń magazynowych na chłodnie warzyw                          o pow. 213,84 m² – ślusarka otworowa (termin realizacji II kwartał 2014 r);
  6. Zakup robót i materiałów budowlanych – adaptacja pomieszczeń magazynowych na chłodnie warzyw                          o pow. 213,84 m² – ściany (termin realizacji II kwartał 2014 r);
  7. Zakup robót i materiałów budowlanych – adaptacja pomieszczeń magazynowych na chłodnie warzyw                          o pow. 213,84 m² – wyposażenie (przybliżony termin realizacji III kwartał 2014 r).

Budżet projektu: 2 759 509,71 PLN

                                                                                                                                                                                                                                                      Wartość dofinansowania: 882 138,54 PLN

                                                                                                                                                                                                                                                    Okres realizacji projektu: 29.04.2010 – 31.12.2014